El Jesús històric (2)

La majoria dels creients del nostre país vam conèixer Jesús a través de la família, de l’escola i de l’Església. Un coneixement des de la religió i de la pietat, i una transmissió rebuda com els altres continguts de la cultura cristiana, que és la nostra. Veritats assumides sense gaires raonaments ni gaires dubtes, però que a mesura que hem crescut, hi ha qui se n’ha apartat per pura desafecció, o també imbuïts per la mentalitat laica que es respira avui. I posada en qüestió el valor de la religió i l’existència de Déu la figura de Jesús ha quedat com el d’un simple home bo, un home revolucionari, que el van matar per la seva oposició al sistema religiós i polític; però com pertanyent a altres temps.

Això si no es posa en dubte que hagués existit, cosa que anys enrere es va defensar i es pretengué corroborar-ho basant-se en els escassíssim documents històrics antics, que parlen d’ell, i que Jesús no va deixar cap escrit. Com a reacció a aquesta posició negacionista hi va haver a principis del segle passat biblistes que prenent els evangelis com a textos d’història, van escriure biografies de Jesús en les que els passatges evangèlics els presentaven amb el suport de determinades descobertes arqueològiques, que confirmarien les narracions dels llibres sagrats. Eren denses biografies –com la molt cèlebre de Giusseppe Ricciotti–, però poc rigoroses, més fruit de les ànsies de confirmar els relats evangèlics que no pas d’esbrinar qué hi ha d’històric i què de creació literària en els textos sagrats.

La recerca del Jesús històric avui té ocupats un nombre ingent de biblistes de tot el món, biblistes catòlics, protestants, agnòstics i ate, d’entre els que sobresurt John P. Meier. El Jesús que ens arriba a partir del segle I i que s’ha expandit per tot el món –sigui real o mític–és massa important com per despatxar-lo amb simples opinions, com ho era validar-lo històricament a partir de la fe. D’entrada, esperant estendre’m en properes gloses, avanço que avui dia la immensa majoria de biblistes, creients i no creients, afirmen que l’existència de Jesús de Natzaret és un fet innegable.

¿En quines fonts es basa aquesta afirmació, i quin Jesús real podem arribar a conèixer?

Sigues el primer en comentar on ""

Deixar un comentari

El teu e-mail no serà publicat


*