“Els nens amb els nens…

I les nenes amb les nenes”. Aquesta era la canterella que se solia escoltar quan jo era petit, i que s’aguantà fins no fa gaires anys. No era un dir innocent sinó que reflectia un estil de vida, i  la concepció que es tenia de la sexualitat. La societat, marcada per l’aversió que l’Església ha tingut sempre vers el sexe, ja des dels temps de sant Agustí, amb la idea que el pecat original havia pervertit la persona humana, especialment en el sexe, és a l’origen de la separació de nens i nenes en l’escola.

Els defensors de l’escola que segrega els alumnes pel sexe –molt pròximes a l’Opus Dei—diuen que aquestes escoles eduquen millor a l’alumnat perquè fa que els nens i les nenes es desenvolupin més lliurament, d’acord amb la seva manera de ser, i advoquen que de fet treuen més bons resultats que els alumnes de l’escola pública, on nens i nenes estudien junts.

Jo, sense conèixer gaire el tema, soc partidari  de l’escola mixta. Recordo que quan era al col·legi contemplàvem les nenes com uns éssers d’un altre món. A més, jo no tenia cap germana. M’era difícil relacionar-m’hi amb naturalitat, imbuït, d’altra banda, de la visió super idealista amb la que els educadors religiosos pintaven la dona, obsedits per la puresa i pel pecat, cosa que ens les allunyaven.

Interrelacionant-se, els nens i les nenes aprenen a conviure en la igualtat  i, alhora, poden fruir del goig que dona una relació amistosa, diferent.

1 Comment on "“Els nens amb els nens…"

  1. Jordi Morrós | 14 octubre, 2021 at 17:47 | Respon

    Jo sóc nascut a l’any 1957 i vaig fer tots els estudis preuniversitaris al col·legi dels Fills de la Sagrada Família del ja sant Pare Manyanet del barri de Sant Andreu d’aquí Barcelona, i allà van entrar-hi noies com a alumnes quan es va oferir per primer cop el curs del COU a l’any 1973. Suposo que aquesta apertura deuria ser per pura i dura racionalitat econòmica. Hi ha coses que només es poden justificar i entendre per un tema de tradició cultural.

Deixar un comentari

El teu e-mail no serà publicat


*