6 gener, 2018

Encara més

  El conde duque de Olivares advertí a Felip IV que per fer gran Espanya havia d’assimilar les altres nacions de la Península Ibèrica, dissimuladament: “Quiero decir, Señor,  […] que trabaje y piense, con consejo…